CLEAR PRE-FORM

Przezroczysty, penetrujący, poliuretanowy rozpuszczalnikowy impregnat do drewna

.

OPIS DZIAŁANIA

Naniesiony na nową, nielakierowaną powierzchnię drewnianą, CLEAR PRE-FORM wnika w miękkie włókna i reaguje z cząsteczkami celulozy tworząc silne wiązanie chemiczne. Sąsiednie obszary twardym włóknem także reagują, ale w mniejszym stopniu. Dzięki temu powierzchnia betonu po zdjęciu formy jest jednolita.ZASTOSOWANIE
 • Do użytku jako efektywna kosztowo alternatywa dla sklejki powlekanej.
 • Do użytku tam, gdzie wyznaczony cel wielokrotnego użytku paneli nie usprawiedliwia kosztu powlekanej sklejki.
 • Do użytku na sklejce i innych formach drewnianych, w celu uzyskania jednolicie gładkiej powierzchni betonu, o jednolitym kolorze, bez odciśniętych włókien.
 • Przy jednokrotnym nakładaniu używany w celu zachowania naturalnej faktury zgrubnie heblowanych lub wytłaczanych desek/paneli, do minimalizacji absorpcji wilgoci, pęcznienia/wypaczania, wspomagania łatwego odklejania form od betonu; pozwala wydłużyć okres żywotności form.
 • Do użytku na panelach, które przygotowują beton pod mechaniczne teksturowanie, w celu zapewnienia jednolitej gęstości i wytrzymałości betonu.
 • Do użytku w konstrukcjach łączonych, gdzie stosowane są drewniane ościeża, etc., w celu zapobieżenia migracji cukrów z drewna na powierzchnię betonu.
 • Do zapewnienia jednolitej, niechłonnej powierzchni pod aplikację opóźniaczy, które mają być użyte w celu wytrawienia lub wyeksponowania agregatu betonu.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Zmniejsza koszty form tam, gdzie projekt wymaga zwartego, solidnego i jednolitego kolorystycznie betonu lub gdzie wymogi budżetowe wskazują na konieczność osiągnięcia wydłużonej żywotności form.
 • Minimalizuje nierówności i porowatość powierzchni betonu będące rezultatem rozpuszczania się substancji obecnych w sklejce.
 • Gotowy do użycia.
 • Tworzy jednolity "mokry efekt" na sklejce, jeśli zastosowano odpowiednią dawkę. Przyspiesza to nakładanie i ułatwia równomierną aplikację.
 • Szybko schnący, wyschnięty dotykowo po 15 minutach przy temperaturze 20 C, co stanowi dużą zaletę w zastosowaniach zewnętrznych i przy aplikowaniu bezpośrednio na formy prefabrykowane. Panele powleczone preparatem są widoczne, co ułatwia właściwą instalację i odseparowanie od paneli niepowleczonych.
 • Powlekanie jednej strony paneli pozwala na użycie ekonomicznej zewnętrznej sklejki AC lub BC.
 • Nanoszenie kolejnych warstw CLEAR PRE-FORM skutkować będzie całkowitym zamaskowaniem faktury włókien.
 • Zgodny z wszelkimi wymogami dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych (VOC).


DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA

PL EN RU